top of page
Strømmen Verksted1.jpg

STRØMMEN VERKSTED

Boliger

Sted: Strømmen, Lillestrøm kommune

År: 2018-2023

Byggherre: Thongård AS

Entreprenør: Consto Øst AS

Boligprosjekt i to byggetrinn. Detaljprosjektering og arbeidstegninger. Fire bygningsvolumer i 6-7 etasjer rundt et felles uterom. Beliggenhet sentralt i Strømmen, langs Sagelva.

bottom of page