FROGNESETERVEIEN 47

Boliger

Sted: Slemdal, Oslo kommune

År: 2011

Byggherre: Beliggenhet AS