top of page

Foto: Studio Oscar, Lillestrøm

KVARTAL 24

Næring, undervisning

Sted: Lillestrøm

År: 2015

Byggherre: Plantax AS

Entreprenør: JM Norge

Kvartal 24 er et kontor- og undervisningsbygg for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Eiendommen ligger sentralt plassert i Lillestrøm, i en del av byen som er et stort satsningsområde for utvikling av nye boliger, kontor-, og næringslokaler. Ettersom byggingen startet før leietagere var på plass, ønsket byggherre et fleksibelt kontorbygg.

Prosjektet består av omtrent 16.000 kvm, inkludert parkeringskjeller. Bygget er utformet som en U-blokk med en hovedfløy på syv etasjer og to sidefløyer på fem etasjer med inntrukket toppetasje. U-blokken danner et torg som vender ut mot Solheimsgata, en av hovedgatene i Lillestrøm. Her ligger hovedinngangen til bygget, og første etasje har utadrettede funksjoner som kantine og bibliotek, med en transparent og inviterende glassfasade.

KRUS kom først inn som leietakere underveis i prosjekteringsprosessen, og det ble da behov for en rekke funksjoner som man ikke klarte å få plass til i hovedvolumet, U-blokka. Et tilbygg med treningsområder, auditorium og gymsal ble derfor oppført i én etasje på kvartalets bakside, mot nordøst.

bottom of page