top of page

Eve Images

PARKODDEN

Boliger/næring

Sted: Strømmen, Skedsmo kommune

År: 2014-2018

Byggherre: Thongård AS

Entreprenør: Consto Øst AS

Parkodden ligger sentralt plassert i Strømmen sentrum, med Strømmen Storsenter som nærmeste nabo i syd, og i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Strømmen Stasjon. Prosjektet består av totalt 166 boliger med størrelser fra 33-144 m2, samt ca. 1300 m2 næringsarealer.

Over terreng er bebyggelsen utformet som to hesteskoformede kvartaler med åpning mot vest, og danner dermed flotte, skjermete gårdsrom med meget god størrelse og dagslysforhold. Mellom kvartalene er det etablert et todelt gatetorg, som vil bli del av en åpen gangakse fra Strømsveien og ned til friområdet langs Sagelva.

bottom of page