top of page

RÅHOLTÅSEN 2.2

Boliger, 1. plass i invitert arkitektkonkurranse

Sted: Råholt, Eidsvoll kommune

År: 2017-2019

Byggherre: Øvre Romerike boligutvikling AS

Entreprenør: JM Norge AS, region Oslo Nord

Tomtens kvalitet ligger i den flotte beliggenheten på åskammen, med utsikt utover i begge retninger. Vi har derfor tilstrebet åpenhet mellom bebyggelsen for å gi optimale sol- og utsiktsforhold for alle boligene. Bebyggelsen er brutt opp i fire blokker, for å unngå at bebyggelsen fremstår som en lang mur langs åskammen.

Prosjektet består av fire blokker på fire boligetasjer, som ligger oppå en felles parkeringskjeller. Blokk A, B og C er tilnærmet like, med fire tosidig belyste leiligheter på hvert plan. Blokk D er noe lenger enn de tre andre blokkene, med mindre leiligheter langs en midtkorridor og større hjørneleiligheter i hver ende. Mellom blokkene er det romslige, grønne oppholds og lekearealer.

bottom of page