SLEMDALSVINGEN 29

Boliger

Sted: Slemdal, Oslo

År: 2016

Byggherre: Beliggenhet AS

Entreprenør: Konstali Bygg AS