SMEDASUNDET BRYGGE

Boliger

Samarbeid med Per Oscar Haaland

Sted: Haugesund

År: 2006

Byggherre: Madsahuset AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Arkitektene Fosse og Aasen AS

|

Skippergata 33, 0154 Oslo

|

22 47 42 40

|