top of page

VIGELANDSMUSEET

Rehabilitering

Sted: Frogner, Oslo

År: 2011

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Entreprenør: Oslo Byggentreprenør AS

Bygget hadde store moderniseringsbehov pga. lekkende tak og utdaterte tekniske anlegg. Rehabiliteringen bestod av: nytt kobbertak, rehabilitering av tårnet, oppussing av ytterdører og vinduer, oppgradering av vann- og avløpssystem og ventilasjon, oppgradering av det elektriske anlegget og brannteknisk oppgradering. Byantikvaren stilte krav om at bygget skulle behandles som om det var fredet.


Rehabiliteringen er spesielt synlig i overlysvinduene i Vigelands atelierer. De dekker et område på 870m², og var gjennom årene blitt fuktskadet og plaget av kondens. Etter rehabiliteringen ble atelierene mye lysere. For de tekniske anleggene og nedløpsrør fra taket ønsket man å gjøre rehabiliteringen så usynlig som mulig. Kjelleren ble også pusset opp. Der ble det lagt gulv, tak og vegger ble rehabilitert, og i tillegg ble en ny fjernvarmesentral tilkoblet. De opprinnelige radiatorene ble sandblåst, renset, og lakkert før de ble tatt i bruk igjen.

bottom of page